• Adresa:
  • Batar 53,
  • 76318 Glavičice
  • Telefon:
  • + 387 (0) 55 551 485 Biro
  • + 387 (0) 55 551 504 Lokal Glavičice

Spoljašnje žaluzine ATON T80

Spoljašnje žaluzine ATON T80

Aton T80 u našoj ponudi je nova žaluzina. T (trapezni) oblik lamela oštrih linija stvara moderan tehnički izgled cele žaluzine. Glavna prednost žaluzine Aton T80 znatno je manji paket složenih lamela zbog spljoštenog bočnog ruba lamela. Manjem paketu dodatno pripomaže posebno tkanje duplo stepeničaste trake koja omogućava pravilnije slaganje na spoljašnjoj strani paketa lamela.

Prednosti žaluzine Aton T80

• nov oblik lamele u našoj ponudi
• manji paket u poredenju sa žaluzinom Z90

Ukoliko imate pitanja o uslugama ili imate određenu poteškoću
kontaktirajte nas putem web forme.

KONTAKT